Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΚΡΥΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ


  ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ --ΟΙ  ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ

      ΜΑΚΡΥΝΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΜΑΣ
         ΓΡΑΦΕΙ  Ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ.........818

      Τό  ετος  1200  π.χ.,  δύο  αδέλφια , ο Μίνωας καί  ο  Σαρπηδόνας ,συγκρούονται διεκδικώντας  τήν  ανάληψη  τού  θρόνου  τής  Κρήτης. Στήν  σύγκρουση  αυτή  επικρατεί  ο  Μίνωας, ο γνωστός  μετέπειτα  βασιλιάς  τής  Κρήτης  καί  ο  ηττημένος  Σαρπηδόνας αναγκάζεται  καί  ακολουθούμενος  από  πολλούς  οπαδούς  του  νά   φύγει  μέ  τά  καράβια  του  αναζητώντας  τόπο  νά  εγκατασταθούν. Η  θαλασινή  τους  αυτή  περιπλάνηση  , τούς  βγάζει  σέ  κάποια  παραλία  τής  Μέσης  Ανατολής , στήν  γή  τής  Χαναάν ,πού σήμερα  ονομάζεται Παλαιστίνη .
    Από  τίς  πρώτες πόλεις  πού  στήν  συνέχεια  δημιουργούνε ,ειναι  η  Γάζα, η Ασκελων ,η Εκρων , η Γκάαθ, καί  θεωρούνται  πλέον από  τούς παλαιότερους  κατοίκους  τής  περιοχής.Σέ  αυτές  τίς  πόλεις  ο  Εβραίος  ιστορικός  Ισώπητος  προσθέτει  οτι  καί  τά  Σόλυμα  ,ητανε  Ελληνική πόλις πού  εκατοικειτο  από  Κρήτες, καί  η  οποία  μετά  τήν κατάληψή της από  τόν  βασιλέα  Δαυϊδ, επήρε  διαδοχικά  τό  ονομα  Σαλήμ , Γερουσαλήμ , γιά  νά  καταλήξει  οριστικά  ..Ιερουσαλήμ  !!   Σέ  τούτο  συνηγορούνε πλήθος  ιστορικών ,αλλά καί οι αρχαίοι  τάφοι, καί  τά  ελληνικά  μωσαϊκά πού  αποκάλυψαν  οι  ανασκαφές. Επι  πλέον  η  λέξις  Σιών ,προέρχεται  από  τήν  δωρική  Σιός  πού  σημαίνει θεός . 
     Οι νέοι αποκοι τής περιοχής , ενας λαός πολεμικός , πού γνωρίζει τήν κατεργασία καί τήν χρήση τού χαλκού , από τόν οποίο καί κατασκευάζει οπλα , κυριαρχεί στην περιοχή .Η ονομασία Πέ-λε-στέτ πού τούς δίνουν οι γείτονες, καί πού σημαίνει μετανάστης-εισβολέας, μετατρέπεται κατά τόν Ηρόδοτο σέ Φιλισταίους , καί μέ τήν παραφθορά τής λέξης σέ Παλαιστίνη , ενώ κατά μία αλλη εκδοχή , Φιλισταίοι ονομάστηκαν από τόν βασιλέα Φίλιστο πού διαδέχθηκε τόν αποθανόντα Σαρπηδόνα.  Αυτή  ειναι τουλάχιστον, η επικρατούσα αποψη ιστορικών καί γλωσσολόγων .Η  ομιλία τους  ειναι ελληνική , αλλά μέ τόν χρόνο υποχωρεί μέ τήν επικράτηση τού Ισλάμ καί τής Αραβικής γλώσσας  Τήν διαφορά τους από τούς γείτονες λαούς , τήν κάνει ο σωματότυπός τούς , καί η διάκριση πού τούς αποκαλούν οι αλλοι ... απερίτμητους  δηλαδή αυτοί πού δέν κάνουν , τήν γνωστή...περιτομή πού κάνουν οι Ιουδαίοι . Μέ τήν ονομασία απερίτμητος , αποκαλούσαν καί τόν γιγαντόσωμο ηρωά τους τόν Γολιάθ, πού  εντελώς συμπτωματικά καί απρόσμενα , εφονεύθη από τόν μικρόσωμο Ιουδαίο βοσκό Γολιάθ σέ μία σύγκρουσή τους .
   Τήν εκδοχή ,οτι  οι σημερινοί Παλαιστίνιοι εχουνε ρίζα Κρητική-Ελληνική , τήν ενισχύει καί τό Ιουδαϊκο  {νεζέβ τόν χεερέθ  }  πού μεταφραζόμενο, σημαίνει  {νότος τών Κρητών }, η λαός τής θάλασας . Τήν ιδια αυτή εκδοχή , τήν υποστηρίζει καί ο εθνικός τους  ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ , ο οποίος κτά τήν ομιλία του (15-12-1981 ) στό ξενοδοχειο Μεγάλη Βρετανία, μεταξύ αλλων ειπε. {  Εμείς  οι Παλαιστίνιοι , καταγόμαστε από τήν Κρήτη,από τήν οποία εφύγαμε , καί εγκατασταθήκαμε μονιμα στήν Παλαιστίνη !!!  }  Αλλά  οποιος δέν επείσθηκε από τήν αναφορά τού Ηρόδοτου , από τήν αναφορά τού ιστορικού  Ισώπητου , από τήν δήλωση τού Γιασέρ Αραφάτ, από τήν αποκάλυψη τών αρχαίων ελληνικών τάφων, μπορεί νά διαβάσει τήν ισχυρότερη καί αδιάψευστη περί τής καταγωγής καί προέλευσης τών Παλαιστινίων απόδειξη , οπως αυτή  αναφέρεται, στά κείμενα τής Παλαιάς Διαθήκης, καί  στίς  προφητείες  τών προφητών , κατά τήν οποίαν ο Ιεζεκιήλ ( ΚΣ -18 ) αναφέρει.  { Ο Κύριος διά  τούτο λέγει ,Κοίταξε , εγώ εκτείνω ( απλώνω ) τήν  τιμωρόν χείραν  μου  , κατά  τών αλλοφύλων, καί  ΘΑ  ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΩ  ΤΟΥΣ  ΚΡΗΤΕΣ , καί  ολλους  τούς  κατοίκους  τών  παραλίων ( τής Παλαιστίνης ). Θά  τιμωρήσω σκληρά  αυτούς  , καί  ετσι  θά  μάθουν  , οτι  εγώ  ειμαι  ο  Κύριος, οταν  επιφέρω  τήν  εκδίκησή  μου  επ΄ αυτών.} .
Περισότερο  ομως  συγκεκριμένος ειναι  ο  Προφήυης  Ζαχαρίας ( 9,13 )  πού  λέγει :Θά εξεγείρω  Ιερουσαλήμ  τά  τέκνα  σου , εναντίον  τών   ΤΕΚΝΩΝ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ !!! Αλλά  ακόμα  ομως  πιό  αποκαλυπτικός  καί  απειλητικός  ειναι, καί  ενας  αλλος  προφήτης , ο  Σοφόνιος  ( β-γ-δ )  πού  λέει :

     .{ Διότι  η Γάζα  θά  λεηλατηθεί  , η  Ασκάλων  θά  εξαφανιστεί , καθώς καί  η  Αζωτον  στό  καταμεσήμερο θά  εξαφανιστεί  από  προσώπου  τής  γής  καί  η  Ακρων  θά  εκκριζωθεί .  Αλοίμονο  σέ  αυτούς  πού  κατοικούνε  στά  παράλια  ( τής Παλαιστίνης ), τούς  ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ  ΤΩΝ  ΚΡΗΤΩΝ . Ο λόγος Κυρίου,  στρέφεται  εναντίον  σου  Χαναάν  , καί  σύ  χώρα  αλλοφύλων  τών   ΑΠΟΓΟΝΩΝ  ΤΩΝ  ΚΡΗΤΩΝ   αποίκων .  Θά  καταστρέψω  εσάς  καί  τίς  κατοικίες  σας .  Τά  παράλια, θά περιέλθουν  στούς  Ιουδαίους ,οι  οποίοι  ηλθαν από  τήν  αιχμαλωσίαν ( τών  Αιγυπτίων ), καί  θά  βοσκήσουν  πρόβατα  εκεί  πού  πρίν  ησαντε  οι  κατοικίες  τής  Ασκάλωνος .Κατά  τό  δειληνό  , θά διαλυθούν  ( οι  Φιλισταίοι )ενώπιον  τών  Ιουδαίων . Αυτό  θά  γίνει , γιατί  ο  Κύριος  δέν  τούς  επισκέφθηκε , καί  θά  τούς  γυρίσει  από  τήν  αιχμαλωσία  τους }. 

       Ανεξήγητο  πάντως  καί  δυσερμήνευτο , παραμένει τό  γιατί, ο Κύριος  σύμφωνα μέ  τίς  προφητείες τών  προφητών, παρουσιάζεται , τόσο σκληρός  καί  εκδικητικός , εναντίον  τών  αλλοφύλων .καί ΑΠΟΓΟΝΩΝ  ΤΩΝ  ΚΡΗΤΩΝ  εναντίον τών  ΤΕΚΝΩΝ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ   καί  γιατί  επρεπε  νά  βοσκήσουν Ιουδαϊκά  πρόβατα εκεί  πού  αλλοτε  ησαν  οι  κατοικίες  τών Φιλισταίων  καθώς  καί  γιατί  πρέπει  νά  τρέμουν  τήν οργή  του  οι  κάτοικοι  τών  παραλίων , απειλώντας  τους  μέ  καταστροφή  καί  εξαφάνιση από  προσώπου  τής  γής . Εδώ  ο  κάθε αναγνώστης ας  δώσει  τ'ην  δική  του  ερμηνεία ... ερευνώντας  τάς  γραφάς .  Μέχρι  τότε  καί  πρός  τό  παρόν  ... πίστευε  καί  μή  ερεύνα !!!!


                                                                         ΛΕΩΝΙΔΑΣ   ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
                                                              andrianosleonidas.blogspot.com
=========================================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου